Advokat Dag Steinfeld har påtatt seg oppdraget som prosessfullmektig. Friskolene mener forslaget fra kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) bryter med Grunnloven fordi det har tilbakevirkende kraft, ifølge en pressemelding fra Kristne Friskolers Forbund (KFF).

– Djupedals forsøk på å ramme friskolene med tilbakevirkende kraft har ført til full samling i kampen mot det som framstår som et rent overgrep fra statens side, sier Torgeir Flateby, talsmann og medlem av arbeidsgruppen for de 33 skolene.