De 40 friskolene som fikk klarsignal av Bondevik-regjeringen til å starte opp, representerer rundt 10.000 plasser. Nå er disse skolene villige til å skrinlegge halvparten av plassene, hvis resten får starte opp. Friskolene lanserte forslaget under en høring i Stortinget onsdag, skriver Vårt land.

Friskolene er i tillegg villig til å akseptere at alle nye skolesøknader på kunnskapsminister Øystein Djupedals bord avvises.

– Med dette kompromisset vil regjeringen langt på vei seire uten å gi loven tilbakevirkende kraft, sa leder Torgeir Flateby under høringen.

Han håper at regjeringspartienes stortingspolitikere vil endre kunnskapsminister Øystein Djupedals (SV) lovforslag om å frata de godkjente skolene statsstøtte.

Flere friskoler har tidligere truet med at de vil ta ut felles stevning mot staten hvis Stortinget vedtar dette lovforslaget.

Kommentarer Vårt Land har hentet inn fra representanter fra regjeringspartiene så vel som opposisjonen, tyder på at friskolenes kompromissforslag har heller små sjanser til å bli praktisk politikk.