DAG-HENRIK FOSSE

— Vi var oppriktige, og ga tilleggsopplysningene om lærevanskene i skjemaet vi fylte ut når vi søkte om forsikring, sier faren til jenten.

Han forteller at hun ikke har fått noen diagnose, er frisk og knapt har vært borte fra skolen. Søsteren, som er ett år eldre, fikk tilbud om forsikring.

- Sorterer mennesker

— Avslaget opprørte oss, sier faren, som mener det er meningsløst at forsikringsselskapene sorterer mennesker, selv om de ikke har fått en diagnose.

Han forteller at de klaget på avslaget, men fortsatt fikk nei med en uklar begrunnelse. Så tok de kontakt med et annet forsikringsselskap - og fikk forsikring.

— Som foreldre opplever vi det skremmende at et forsikringsselskap sier nei og et annet ja, på nøyaktig samme grunnlag. Forskjellsbehandlingen er urovekkende i seg selv, fordi dette viser at det er laget noen kriterier som må være uklare, og at ørsmå forskjeller får betydning for om svaret blir ja eller nei. Her er tolkningen i selskapene avgjørende, sier faren til jenten.

Etterlyser klare regler

Han mener begge døtrene er friske, og påpeker at sjansen for at to friske jenter skal bli utsatt for ulykker eller kan bli alvorlig syke og trenge stor grad av omsorg, er like stor. Da kan ikke evnen til å lære være avgjørende, mener han.

— Jeg unner ingen å komme opp i en slik situasjon. Dette har vært en belastning, sier faren, som etterlyser et klarere lovverk og tydeligere regler.

Han mener derfor det må ryddes opp i kriteriene for hvem som kan og hvem som ikke kan få forsikring.

— Ellers vil andre foreldrepar oppleve det samme som oss, sier han.

Faren mener også det er alarmerende at en slik forsikring står og faller på holdningen til forsikringsselskapet.

— Ikke alle orker å kontakte flere selskap, slik vi gjorde. Vi kan ikke ha det slik at et barn som kommer under de underlige kriteriene for å få full barneforsikring kan få privat forsikring, mens et annet ikke kan få, uten at det offentlige har kompenserende tiltak, sier han.

- Andre årsaker

Produktsjef for privatforsikring i SpareBank 1, Pål Borge, sier de ikke vil kommentere enkeltsaker.

— På generelt grunnlag kan jeg si at det ofte er andre årsaker som spiller inn ved et avslag knyttet til forsinket utvikling, og lære- og skrivevansker. Det vil ofte kunne fremkomme opplysninger om mer sammensatte og til dels uklare lidelser, sier Borge.

Han understreker at selskapet da ikke kan sette en begrensning på forsikringen.

— Da må vi dessverre gi avslag på søknader om å tegne denne typen forsikringer, sier Borge.

— Produktene i dette markedet er forskjellige. På overflaten ser man forskjellene i form av dekningsinnhold og pris. Det man ikke ser er forskjellene i vilkårene. Dette avgjør hvordan selskapene helsebedømme personer som vil tegne disse produktene, sier Pål Borge.