Pengene går til funksjonshemmede barn og unge og til bekjempelse av tuberkulose.

Tubfrim ble opprettet i 1928. Formålet var å samle inn og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

I gjennomsnitt får organisasjonen inn mellom tre og fire frimerker per nordmann i året.

– I mer enn 15 år har innsamlingen av brukte frimerker gått ned år for år, så vi håper at «bunnen» snart er nådd, sier Arvid Syversen i Tubfrim.