Den 25. februar fikk Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus kritikk for sin utredning av tidligere oljearbeidere. Bergens Tidende slo i en artikkel fast at tre utredninger var stemplet som mangelfulle eller inadekvate. Helsetilsynet i Hordaland, som er tilsynsorgan for helsetjenestene i fylket, har en annen oppfatning.

— Vi har ikke påvist grove feil i utredningene, sier fylkeslege Helga Arianson.

- Lite balansert

Bakgrunnen for artikkelen var striden mellom Haukeland Universitetssykehus og advokat Kjell Inge Ambjørndalen. Han representerer 130 personer som mener de fikk varige helseskader som følge av arbeidet i Nordsjøen.

Ti nordsjøarbeidere fikk avslag på sine søknader om yrkesskadeerstatning etter å ha blitt utredet ved Haukeland. Fire av sakene ble klaget inn for Helsetilsynet.

— Vi oppnevnte da en sakkyndig for å vurdere de fire utredningene, sier Helga Arianson.

Oppdraget gikk til Sverre Langård, avdelingsoverlege ved Senter for yrkes- og miljømedisin på Rikshospitalet. Han konkluderte med at tre av Haukelands fire utredninger var mangelfulle.

Fylkeslegen var imidlertid ikke fornøyd med den sakkyndige erklæringen.

— Vi mente den var for lite balansert og oppnevnte derfor en ny sakkyndig, sier Arianson.

I den nye erklæringen var konklusjonen at Haukeland hadde gjort et tilfredsstillende arbeid, og det var denne Helsetilsynet støttet seg til da de ikke fant grunn til å kritisere sykehusets utredninger.

— Vi påpekte at noe kunne vært gjort annerledes, men konkluderte med at Haukeland ikke hadde brutt helselovgivningen.

Manglet rapporter

Tor B. Aasen, avdelingssjef ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland, påpeker at Sverre Langård ikke hadde tilgang til alle relevante dokumenter da han vurderte utredningene.

— Den sakkyndige rapporten ble derfor gitt på sviktende grunnlag, sier Aasen.

Haukeland hadde nemlig benyttet en yrkeshygieniker til å kartlegge pasientenes eksponering for giftige stoffer gjennom sine yrkeskarrierer. De endelige spesialisterklæringene bygde på de yrkeshygieniske rapportene.

Da Langård vurderte spesialisterklæringene hadde han ikke tilgang til alle disse rapportene. Haukeland mener dette har hatt innvirkning på resultatet, at man vanskelig kunne vurdere deres arbeid uten å ha tilgang alt materialet.

Fylkeslege Helga Arianson opplyser at dette ikke var årsaken til at hun ba om en ny sakkyndig vurdering.

— De to sakkyndige skal ha hatt tilgang på den samme dokumentasjonen, sier Arianson.

Sverre Langård ønsker av hensyn til taushetsplikten ikke å kommentere saken.

Les de andre artiklene i denne saken:

- Har rett til ny undersøkelse

Professor gir stryk til Haukeland

Mener det pågår en kampanje mot sykehuset

Blir trodd på andre sykehus

- LITE BALANSERT: Fylkeslege Helga Arianson mente den sakkyndige rapporten som kritiserte Haukelands utredning av nordsjøarbeidere, var lite balansert.
Bergens Tidende