Kvinnen hevdet i retten at hun var blitt voldtatt i mannens leilighet, mens drosjesjåføren hevdet at det hele skjedde frivillig.

Rettens to meddommere fant ikke sterke nok beviser for at drosjesjåføren hadde truet og tvunget seg til sex, og dermed ble han frifunnet mot hoveddommerens stemme.

Drosjesjåføren ble likevel dømt til å betale kvinnen oppreisning på 80.000 kroner. Det kreves ikke like sterke beviser for å dømme en person til å betale oppreisning, som for å finne vedkommende skyldig i voldtekt.

Drosjesjåføren anket avgjørelsen om oppreisning på stedet, mens påtalemyndigheten anket hele dommen.

Ble med mannen hjem

Den påståtte voldtekten skal ha skjedd natt til lørdag 27. mai i fjor. Kvinnen var på vei hjem etter en fest. Hun hevder å ha drukket noen øl tidligere om ettermiddagen, men skal ikke ha drukket noe i løpet av kvelden.

Hun praiet en drosje som 34-åringen kjørte, og de to ble enige om å kjøre en tur. De stoppet etter en stund, pratet og hørte på musikk. Deretter kjørte de hjem til 34-åringen, og gikk opp til hans hybel. Kvinnen fortalte i retten at hun lot seg overtale til å bli med inn.

Kvinnen og mannen har forskjellig versjon av hva som skjedde etter dette. Mannen hevder at de to hadde frivillig sex to ganger, mens kvinnen sier hun ble truet og tvunget til samleie og oralsex.

En blodprøve viser at drosjesjåføren sannsynligvis var påvirket av ecstasy den natten voldtekten skal ha skjedd.

Senvirkninger

Kvinnen har hatt store psykiske problemer etter hendelsen, og forsøkte å ta sitt eget liv like før rettssaken.

Ifølge domspremissene tror retten mest på kvinnens versjon, men de to meddommerne synes det var så mange uklarheter i hendelsesforløpet at de ikke kunne dømme drosjesjåføren for voldtekt. Rettens formann var uenig i dette.

Men rettens tre medlemmer var enige om at mannen kunne dømmes til å betale kvinnen 4.191 kroner i erstatning og 80.000 kroner i oppreisning. Krav om erstatning og oppreisning rammes nemlig av en annen lovbestemmelse med svakere beviskrav.