Oslo tingrett konkluderer i dommen med at det ikke er konstatert med tilstrekkelig sikkerhet at 32-åringen hadde fremsatt noen trussel. Han ble derfor frikjent, skriver Dagsavisen.

Det var en rådgiver i Utlendingsdirektoratet som mente at tiltalte hadde truet både Erna Solberg, Kjell Magne Bondevik og henne selv i en telefonsamtale om vedkommendes søknad om politisk asyl. I retten var kvinnen usikker på om hun hadde forstått 32-åringen riktig.