I dommen viser tingretten blant annet til at jenten var mer utviklet enn alderen skulle tilsi, skriver TV 2 Nettavisen.

Aktor i saken, statsadvokat Tormod Bakke, la under rettssaken ned påstand om to års fengsel, hvorav ett år ubetinget. Han sier han vurderer nå å anke saken.

Chattekanal Ifølge retten kom de to i kontakt med hverandre på en chattekanal som de fikk tilgang på gjennom sine mobiltelefoner. Den 13 år gamle jenta skal da ha opplyst at hun var 17 år gammel.

Tiltalte har forklart at han fikk sjokk da han av jentens mor fikk vite at hun bare var 13 år gammel.

– Rettens klare oppfatning er at hun nå framstår som en tenåring som er klart eldre enn de 14 og 3 måneder hun virkelig er, heter det i dommen. Videre legger retten vekt på at jenta hadde en del seksuell erfaring.

– Seksuelt erfaren Tiltalte forklarte i retten at jenten har fortalt ham at hun hadde hatt seksuell omgang med cirka 20 andre, mens hun selv i sin vitneforklaring anslo at hun hadde vært sammen med cirka fem andre menn i alderen 17 til 25 år. Hun opplyser at hun hadde sitt første samleie rundt det tidspunkt hun fylte 13 år.

– Det er ingen grunn til å betvile tiltaltes opplysninger om at hun virket seksuell erfaren, står det i dommen. På dette grunnlaget valgte tingretten å frifinne mannen.

Høyesterett kom i juni i fjor kom med en plenumsavgjørelse om at man kan bli fritatt for straffansvar på grunn av villfarelse i forbindelse med alder til fornærmede i saker hvor barn er under 14 år.