Rettssaken startet for sju måneder siden, og torsdag falt endelig dommen i distriktsretten i Murmansk, melder NRK.

Det vakte internasjonal oppsikt da kaptein Valerij Jarantsev nektet å stanse for den norske Kystvakten i Barentshavet lørdag 15. oktober 2005. Med de norske kystvaktinspektørene Henning Thune og Richard Storås om bord, fortsatte «Elektron» mot russisk territorialgrense med norsk kystvakt etter seg.

Dramatisk Under tøffe værforhold jaktet fire kystvaktskip på «Elektron» i fire dager, og i ettertid har det kommet fram at spillet i havet til tider var svært dramatisk. Blant annet skal de norske kystvaktinspektørene ha lagt planer om å hoppe på sjøen dersom de fikk sjansen til det.

Først etter intenst diplomati mellom norske og russiske myndigheter, samt hardt press fra Kystvakten, ble Thune og Storås overlevert til Norge nesten en uke etter at dramaet startet.

– Uskyldig De norske inspektørene fant flere brudd på fiskerilovgivningen, satte «Elektron» under arrest og beordret båten til Tromsø under inspeksjonen 15. oktober 2005.

Jarantsev har imidlertid hele tiden hevdet at han er uskyldig. Han har ment at Kystvakten oppbrakte ham ulovlig i den omstridte fiskerivernsonen utenfor Svalbard.

100.000 rubler tilsvarer cirka 25.000 norske kroner. Jarantsev har ti dager på seg til å avgjøre om han vil anke dommen. Til NRK sier Jarantsev at han regner med å være på sjøen igjen i fullt fiske om ti dager, når ankefristen går ut.

Aktor hadde lagt ned påstand om tre års betinget fengsel, 300.000 rubler (drøyt 70.000 kroner) i bot, og inndragning av skippersertifikatet i to år.