Borgarting lagmannsrett har fastslått at en frifinnelse av mannen i Oslo tingrett i november i fjor var korrekt. Frifinnelsen fra tingretten ble anket av statsadvokaten i Rogaland, men i lagmannsretten stemte bare en av sju dommere mot frifinnelse, skriver Dagbladet.

Etter det avisen får opplyst, er dette den første frifinnelsen i forhold som har med NOKAS-saken å gjøre.