Påtalemyndigheten mente at mannen ved to eller flere anledninger i perioden 15. til 25. september 2004 utøvde vold mot barnet, slik at gutten til slutt døde.

Mannen var kjæreste med barnets mor på denne tiden.

Rettsmedisinske undersøkelser viste at babyen døde som følge av ytre skader.

Statsadvokaten i Agder ville opprinnelig henlegge saken på grunn av bevisets stilling, men Riksadvokaten beordret ny etterforskning.

30-åringen har imidlertid hele tiden nektet for å ha skadet babyen, og blir trodd av Kristiansand tingrett.

De finner det ikke bevist at mannen har skadet babyen.