Den mentalt tilbakestående mannen ble dømt for å ha voldtatt ei ti år gammel jente på Torsnes utenfor Fredrikstad. Tirsdag ble han frikjent i Borgarting lagmannsrett.

Halvorsen hadde alibi, men da rettssaken gikk i 1984, ble vitnene aldri ført frem for retten. Det ble de gjort denne gangen, og det var etter all sannsynlighet avgjørende for frifinnelsen, skriver Aftenposten.

Privatetterforsker Tore Sandberg, som utarbeidet begjæringen som førte til at saken ble gjenopptatt, mener Halvorsen har vært utsatt for et grovt maktovergrep fra samfunnet.

-Som ressurssvak 21-åring satt han i flere uker i politiavhør og tilstod alt mulig. Da bør alle klokker ringe, særlig for erfarne politifolk, sier Sandberg.

Ifølge Aftenposten ble Halvorsen i 1984 dømt til tre og et halvt års fengsel og fem års sikring for fire tilfeller av utukt. Ingen tekniske bevis eller vitneforklaringer kunne knytte Halvorsen til sakene, men han tilstod dem under politiavhør.

Det er bare det mest alvorlige av disse tilfellene som ble tillatt gjenopptatt av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Sandberg og Halvorsens prosessfullmektig, advokat Stein Glimsholt, sier imidlertid at de vil levere en ny begjæring om gjenopptakelse for de tre siste forholdene.

(NTB)