De britiske forskerne har sett på dødelighet og sykdomsbilde hos 17.000 kvinner som i perioden 1969-1974 var mellom 25 og 39 år og som brukte enten p-piller, pessar eller spiral i perioden. Resultatet er en tilnærmet "frifinnelse" av p-pillen.

Hvis det overhodet er en tendens som kan trekkes ut av materialet, går den i retning av at p-pillbruk reduserer sjansen for en for tidlig død, slår forskerne fast i en artikkel som er offentliggjort i tidsskriftet The Lancet.

Riktignok sier forskerne at de har kunnet påvise en overdødelighet blant p-pillebrukere som følge av livmorhalskreft, men det oppveies av en mindre dødelighet som følge av kreft i livmoren og eggstokkene.

Det pekes ogås på at de p-pillene som ble brukt i undersøkelsesperioden, var såkalte første— og andregenerasjons-p-piller. De hadde et høyere østrogeninnhold enn de som i dag er på markedet.