PST-sjef Jørn Holme møtte torsdag til den nye høringen i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité for å svare på spørsmål om angrepet på Hotel Serena i Afghanistan. På forhånd var det stilt spørsmål ved om Utenriksdepartementet hadde valgt et sivilt reiseopplegg på tross av anbefalinger fra PST. Dette avviste imidlertid etterretningssjefen. Han mente derimot at en sivil profil på reisen kunne bidra til å bedre sikkerheten.

– En sivil profil gir ikke nødvendigvis mindre sikkerhet enn en militær profil. En militær profil vil nødvendigvis tiltrekke seg mer oppmerksomhet fra fiendtlige aktører enn en sivil profil. Når Utenriksdepartementet ønsket en sivil profil på opplegget, så vi ingen grunn til å fraråde dette, sa Holme under høringen.

Han mente også at en sivil profil på opplegget kan være å foretrekke i fremtiden. Samtidig forsikret han om at utenriksministeren under dette besøket hadde fulgt alle forslag og tiltak som PST var kommet med på forhånd.

Ulik oppfatning

Høyres representant i komiteen, Per-Kristian Foss, registrerer at det er uenighet mellom det militære og PST om hva som er tryggest under en reise til Kabul. Han viser til at det er blitt valgt forskjellige opplegg når utenriksministeren og når forsvarsministeren gjester Afghanistan.

– Det er åpenbart at det er forskjeller i de militæres vurdering og PSTs vurdering av sikkerheten. For det er like god grunn til å ta vare på en utenriksminister som en justisminister. Sånn sett er jeg overrasket over den metodiske forskjellen, sier Foss til NTB.

Han ønsker ikke å forskuttere utfallet av komiteens innstilling, men sier at på grunnlag av det PST-sjefen sa under høringen, så er kritikken som er rettet mot utenriksministeren, svekket.

– Jeg synes nok at det grunnlaget er svekket for kritikk, sier Foss.

Carl I. Hagen (Frp) er enig:

– PST sier nå at hvis de var spurt på fritt grunnlag, så ville de valgt et likt opplegg. Ut fra det PST mener, er det ingen grunn til å kritisere utenriksministeren og Utenriksdepartementet, sier Hagen.

Høy fare

Sannsynligheten for et terrorangrep under utenriksminister Jonas Gahr Støres besøk i Kabul ble vurdert som høy i det trusselbildet PST la fram for Justisdepartementet før besøket.

I den opprinnelige høringen som ble gjennomført i Stortinget før påske, møtte ikke representanter for PST.

Komiteen ønsket å få større klarhet i den rolle PST hadde i planleggingen og gjennomføringen av sikkerheten under utenriksministerens reise.

Carl I. Hagen som er ett av Fremskrittspartiets tre medlemmer i komiteen, mente at utenriksministeren hadde skjøvet PST foran seg under den første høringen.

Scanpix