Brødrene var alene hjemme sammen med to jevnaldrende kamerater da 17-åringen fant fram en halvautomatisk salongrifle som sto bak TV-en i stua.

Det er noe uklart hva som skjedde, men et skudd gikk av og traff lillebroren over venstre hoftekam. Han ble livstruende skadd, blant annet som følge av indre blødninger. Ifølge en lege ville gutten sannsynligvis omkommet hvis ikke det hadde vært for at han raskt kom under legebehandling.

17-åringen ble tiltalt for uaktsom legemsbeskadigelse og for uforsiktig omgang med skytevåpen. Aktor la ned påstand om 60 dagers betinget fengsel, men Nord-Østerdal tingrett frifant gutten, skriver Østlendingens nettutgave. Ifølge retten bærer hendelsen preg av å være en ren ulykke som følge av en kombinasjon av uheldige omstendigheter.

13-åringen som ble truffet av skuddet, er i dag i god fysisk form, og han vil ikke få varige mén.