— Jeg hadde jo håpet at de ikke anket, men når de først gjøre det, så må jeg bare ta det til etterretning, sier Magnus Stangeland til bt.no.

Han sier at han var forberedt på at det kunne komme en anke.

Lovanvendelsen

— Derfor har jeg ikke sprettet sjampanje og feiret etter dommen i lagmannsretten. Men jeg følte meg som fri mann i 14 dager, og hadde håpet at det skulle vare inn i julen. Men slik skulle det altså ikke bli.

Saken kan havne i Høyesterett, opplyser Stangelands forsvarer Svein Aage Valen til NRK.

Den tidligere Sp-representanten ble i slutten av november frikjent av Borgarting lagmannsrett etter å ha vært tiltalt for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten mener Stangeland (70) urettmessig fikk utbetalt pensjon

fra Stortinget samtidig som han mottok styrehonorar og andre godtgjørelser for over en halv million kroner.

I Oslo tingrett ble den pensjonerte politikeren dømt til 60 dagers fengsel for grovt uaktsomt bedrageri mens lagmannsretten altså endte med motsatt konklusjon. Borgarting mente Stangeland ikke hadde utvist

grov uaktsomhet og derfor ikke kunne dømmes i saken: Retten mener Stangelands opptreden samlet sett ikke kan karakteriseres som klanderverdig, slik tingretten kom fram til. Det er heller ikke grunn til sterke bebreidelser, heter det i dommen.

Etter det NRK kjenner til er det lovanvendelsen som er grunnlaget for anken.

- Litt tungt

Stangeland har snakket med sin advokat, og er blitt forespeilet at saken først vil komme opp til eventuell behandling til våren. Først skal påtalemyndighetens anke gjennom et kjæremålsutvalg.

— Å ha dette hengende over seg enda lenger er litt tungt. Men det positive er at høyesterett nå kan komme til samme konklusjon som lagmannsretten, da vil det jo være en god sak for meg, sier Stangeland.