Det er gode tider for kjøpere og svært dårlige tider for selgere på det internasjonale kaffemarkedet. Overproduksjonen av kaffe fører til stadig synkende råvarepriser. Konsekvensen er stadig mindre inntekter for kaffebøndene og gode tider for kaffeselskapene.

Kaffehuset Friele er i dag Norges største kaffeprodusent med en markedsandel på ca. 35 prosent. Friele Frokost Kaffe er Norges største kaffemerke og har en markedsandel på 27 prosent. Aksjonærene i firmaet tok i fjor ut et utbytte på 64,8 millioner kroner, skriver NRK.no.

213 millioner i utbytte

Aksjene eies av Friele-familien og et underselskap av Sara Lee, Merrild Kaffe AS. De fire siste årene er det utbetalt til sammen 213 millioner kroner i utbytte.

NRKs «Forbrukerinspektørene» har besøkt kaffefarmene i Kenya. I kveldens program avdekker de elendige forhold for de ansatte. Arbeiderne får ikke lønn, og de mangler det mest nødvendige som mat og klær.

«Skinnhellighet»

Herman Friele hadde i 2002 en inntekt på opp mot åtte millioner og en formue på over 61 millioner. Han har vurdert å sette av noe av overskuddet til de fattige kaffearbeiderne. Men det kan fort bli «skinnhellighet» og det er Høyres ordførerkandidat imot.

— Det hjelper ikke stort om jeg deler av min rikdom, sier han til NRK.

Friele sier til NRK at han utmerket godt vet hvor ille forholdene er for kaffeplukkerne.

— Men de kenyanske kaffefarmerne må også ta ansvar for sin egen situasjon, sier Friele.

Ifølge NRK nevner han som eksempel en 25 år gammel mann som allerede har fem barn og tre koner.