— Vi ønsket å kjøpe klimakvoter i noen av de landene som produserer mest kaffe. Derfor har vi valgt å satse på jatrophaprosjektet i Kenya, sier administrerende direktør Olav Munch.

Som mange andre bedrifter har Kaffehuset Friele det siste året gjennomført et såkalt klimaregnskap. Det vil si at de har regnet ut hvor mange tonn CO2 bedriften slipper ut i løpet av et år. Transport av kaffe fra Brasil til Bergen, bensin og diesel på firmabiler, flyreiser og emballasje er blant det som er tatt med i klimaregnskapet.

  • Bedriften jobber kontinuerlig med å redusere sine utslipp. Vi ønsker å kjøpe CO2-kvoter i andre land mens vi gjør dette, sier Munch.

Kaffehuset har kjøpt klimakvoter som tilsvarer utslipp på totalt 2000 tonn CO2. 500 av disse er knyttet til jatrophaprosjektet til Kirkens Nødhjelp i Kenya.

  • Hvis ikke vi hadde prøvd å redusere egne utslipp, hadde dette vært en enkel løsning. Men vi investerer faktisk mye mer i klimatiltak hjemme enn vi bruker på å kjøpe kvoter, sier Munch.

I tillegg til Kenya har bedriften investert i et elvekraftverk i Brasil.