I dag skal det utvidede forretningsutvalget i bystyret behandle forslaget til reglement for ordføreren. RV, SV, Ap og Sp står bak et endringsforslag som vil gjøre det umulig for Herman Friele å selge kaffe og være ordfører på en gang.

Vil binde Friele

I opposisjonens forslag heter det blant annet:

  • «Ordføreren skal kun profilere politiske saker som har forankring i flertallsvedtak i bystyret, komiteer eller forretningsutvalget»
  • «Ordføreren skal ikke kunne profilere utad annen virksomhet enn virksomheter knyttet til kommunens drift og/eller eierinteresser i perioden en sitter som ordfører dersom ikke annet er vedtatt i bystyrets organer»— En ordfører skal være en samlende figur og uttale seg på vegne av bystyret. Han er ordfører 24 timer i døgnet. Da kan han ikke selge kaffe noen av timene, sier RVs Stine Akre, som har skrevet forslaget.

Kunstig liten handlefrihet

— Men ville ikke dette kneble ordføreren også som politiker? Friele er Høyre-medlem og har politiske meninger?

— Han kan uttale seg som Høyre-mann om indre forhold i Høyre. Det er det ingen som reagerer på. Men jeg synes for eksempel ikke at han bør si noe om privatisering som ordfører. Det bør byrådet gjøre. Ordførerens rolle i byparlamentarismen kan sammenliknes med den stortingspresidenten har, sier Akre.

Alt tyder på at flertallet i bystyret går imot forslaget. Opposisjonen trenger KrF og Venstres støtte, men begge partier avviste i går forslaget.

— Dette binder ordføreren veldig opp og gjør handlingsfriheten hans nesten kunstig liten. Det er greit at han skal være en samlende person, men han er også en politiker, sier Venstres gruppeleder Anders Skoglund.

KrFs gruppeleder og varaordfører Kristian Helland er også negativ.

— Det vil gjøre det veldig vanskelig å bli ordfører i Bergen, sier Helland.

Ville ha mindre å gjøre

Ordførerrollen er likevel et hett tema i bystyret. Etter at Bergen innførte byparlamentarisme har det vært forvirring om hva som er ordførerens oppgaver. Friele selv har uttrykt at arbeidspresset er for stort.

Friele søkte i mars om å få fritak fra vervet som leder for Komité for finans, kultur og næring. Han begrunnet søknaden med det store arbeidspresset han hadde som ordfører. Saken ble trukket før den kom til behandling.

— Vi været at opposisjonen ville prøve å slå mynt på saken, og da ville vi ikke gi dem det gratispoenget. Arbeidsbelastningen er like stor, men jeg får leve med det, sier Friele.

Han ler av Akres sammenlikning mellom ordførerrollen og stortingspresidenten.

— Da kan de jo se hva Jagland gjør. Akkurat som ham er jeg en politiker. Jeg er valgt av et parti og er ikke ansatt i kommunen. Da må jeg få lov å uttale meg om ting som jeg har en mening om.

Men akkurat forslaget om nytt ordførerreglement vil ikke Friele si så mye om før det kommer opp i dag.

Arbeidskrevende Friele

Også i administrasjonen er det misnøye med arbeidspresset. Bystyredirektør Roar Kristiansen skriver i sin redegjørelse at Bergen nå «har en ordfører som krever mer støtte enn det kontoret tidligere har vært vant til å gi».

— Tidligere ordførere har ikke hatt et slikt påtrykk fra medier og enkeltpersoner. Friele er mer profilert enn tidligere ordførere og vi bruker derfor mer tid på støttefunksjonene, sier Kristiansen.

Han anslår at kontoret bruker minst et halvt årsverk mer på ordføreren enn den ene sekretærstillingen som er satt av for oppgaven.

Jan M.Lillebø