AGNETE WEISSER

Blant dagens norske førtiåringer er 12.8 prosent av kvinnene barnløse. Det tilsvarende tallet i Nederland er 18.2 prosent. Der viser undersøkelser at seks av ti kvinner uten barn oppfatter seg som frivillig barnløse, og den viktigste grunnen de oppgir, er at de føler barn vil gjøre dem mindre frie. Hvor stor andel av de norske barnløse kvinnene som selv har valgt ikke å få barn, finnes det ingen tall på.

— Vi er klar over behovet for å få vite mer om dette, og søker om midler til å delta i et internasjonal undersøkelse som blant mye annet vil gi informasjon om frivillig og ufrivillig barnløshet, sier seniorforsker Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå. Forskningsprosjektet, som heter Generation and Gender Survey, har så langt fått midler fra Norges forskningsråd. Datainnsamlingen vil eventuelt starte i løpet av 2006, og resultatene vil tidligst foreligge i 2008.