Regjeringens rekommanderte post ble håndtert av privat innleid personell uten noen form for sikkerhetsklarering fra den 1. april til den 20. september i år, stikk i strid med sikkerhetslovens forskrifter, ifølge Aftenposten.

Det var selskapet Norsk Bibliotek Transport (NBT) som fikk oppdraget, og Departementenes servicesenter (DSS), som hadde leid inn NBT, glemte å sjekke hvem som fikk håndtere regjerings post, deriblant statsministerens internpost, skriver avisa.

Etter tre måneder tok Forsvarsdepartementet tak i saken. Det kom da fram at NBT ikke hadde godkjenning til å håndtere sikkerhetsgradert informasjon.

Dette førte til at DSS i sommer overtok håndteringen av rekommanderte sendinger internt i departementene, og i september ble det innført en ny postordning som også omfattet øvrige statlige etater i Oslo.

Den nye ordningen medfører blant annet at internbudene kjører rundt sammen med sikkerhetsklarert personale fra DSS.

– Formalitetene rundt dette er nå brakt i orden, og denne saken er avsluttet, sier direktør Ivar Gammelmo i DSS til Aftenposten.

Det er ikke kommet bort post i den aktuelle perioden, sier han.