Det betyr at store mengder småbruk snart kan omsettes til markedspris, uavhengig av boplikt og konsesjonslov.

— Det bør være realistisk å få til dette innen ett års tid, sier Sponheim. Nå omfattes alle gårdsbruk som har et totalareal på mer enn 20 mål av konsesjonsloven.

Lars Sponheims første gjerning i Landbruksdepartementet var å skryte uhemmet av den avtroppende statsråden, Bjarne Håkon Hanssen. Den markante Ap-ministeren fikk ros for i løpet av 18 måneder å ha gjort landbruksspørsmål synlige og saksfeltet til et viktig politikkområde.

Venstrelederen, som selv har bakgrunn og utdannelse fra landbrukssektoren, var forsiktig med programerklæringene i går. Når det gjelder matprisene, mener han at det er et mål at de skal være lavere om fire år enn de er i dag.

I Sem-erklæringen til de tre regjeringspartiene står det da også at «forskjellen i matprisene i forhold til våre naboland bør reduseres».

Sponheim slår fast at han ikke er i Landbruksdepartementet «for å være avviklingsminister». Han mener verken distriktene eller næringen har noe å frykte fra den nye regjeringen.

På landbruksområdet er det trolig uaktuelt å samarbeide med Frp på Stortinget. Frp har programfestet den reneste sjokkuren med dramatiske kutt i overføringene.

— På områder som distrikts-, landbruks- og miljøpolitikk vil det være naturlig å samarbeide med SV og Ap, sier Lars Sponheim.