HALLGIER OFTEDAL

Christensen var i motsetning til Erling Havnå presis og klar i sin forklaring, og fortalte retten om det tilfeldige møtet med Havnå i Arendal før avreise til Stavanger dagen før ranet.

Det eneste Christensen fikk problemer med å forklare var et spontanbesøk til et kvinnebekjentskap i Haugesund. Han tok avgårde fra Arendal om kvelden og da han kom til Haugesund svarte ikke kvinnen på telefonen. Det ble bomtur og retur til Arendal igjen samme natt. Sorenskriveren kunne ikke dy seg, og kalte dette en real bomtur, noe Christensen spontant var enig i.

At Christensen ikke besøkte firmaet han er medeier i samtidig med besøket i Haugesund forklarte tiltalte med at hans kompanjong hadde en kreftsyk kone og at han derfor ikke ville forstyrre.

Den første runden Christensen hadde i retten bar preg av at han selv fremstiller seg som totalt uskyldig.

Etter sorenskriverens utspørring av Christensen er det aktoratet og forsvarernes tur til å stille spørsmål.