MARIANNE RØISELAND

  • Toppskatten skal bort. Pris ca. 17 milliarder kroner årlig.* Boligskatten skal fjernes. Pris ca. 3 milliarder kroner årlig.* Bensinpris på 6,5-7 kroner. Pris ca. 4 milliarder kroner årlig. * Dieselavgiften fjernes. Pris ca. 4 milliarder kroner årlig.* Elekrisitetsavgiften skal bort. Pris ca. 5 milliarder kroner årlig. * Alkohol— og tobakkavgiften skal bort. Pris ca. 10 milliarder kroner årlig. * Kontantstøtte helt til barnet begynner på skolen. Pris ca. 3 milliarder kroner årlig.* Folket skal eie 15 prosent av aksjene i Statoil. Pris 15-20 milliarder kroner.* Forsvaret skal styrkes. Pris ca. 6 milliarder kroner årlig.* Alle bompengegjeld skal betales ned over natten. Pris ca. 9 milliarder kroner.* Det skal ikke settes i gang nye bompengeprosjekter. Pris 1,5 milliarder kroner årlig.* Pensjonistforbundets krav om 43.000 kroner mer i pensjon støttes. Pris 40 milliarder kroner årlig.* Vil øke lønnen til sykepleiere og hjelpepleiere. Dersom den økes med 20.000 kroner betyr det en årlig utgiftsvekst på 2,5 milliarder kroner.* I tillegg har Hagen penger til flere veier, bedre skole, færre egenandeler og større innsats på pleiesektoren.

Hagens løfter på Youngstorget har til sammen en pris på 135 milliarder kroner. 106 av dem er utgifter staten får hvert år.Frp mener det er mulig å spare rundt 45 milliarder kroner årlig på å slanke offentlig sektor.