Arbeiderpartiet går også tilbake på målingen, med 2,6 prosentpoeng fra 32 prosent til 29,4 prosent.

De andre partiene går fram. Kristelig Folkeparti trekker til seg flere velgere, og går opp 2,5 prosentpoeng, fra 5,4 prosent til 7,9 prosent. Senterpartiet går fram 2 prosentpoeng fra 4,2 prosent til 6,4 prosent.

Høyre går fram med 1,1 prosentpoeng, fra 12,1 prosent til 13,2 prosent, mens Sosialistisk Venstreparti går fram 1,6 prosentpoeng, fra 6,6 prosent til 8,2 prosent.

Målingen ble gjennomført 21. og 22. juni.

SCANPIX