– Man vet aldri, men mitt håp nå er at jeg kan få lagt fram en skisse til løsning før midnatt, sier Nafstad.

Ved 19-tiden samlet Nafstad forhandlingslederne for å oppsummere meklingen så langt, etter at partene satte seg til meklingsbordet i 10.30-tiden fredag.

Ingen nye problemer kom opp på møtet.

– Den framdriften vi har hatt har ikke endret på noen tidsplaner. Det er tilfredsstillende samtaler som gjør at vi kan opprettholde framdriften, sier Nafstad.

Oversiktlig

Nafstad oppfatter meklingen som oversiktlig og at alle problemområder tidlig kom på bordet. Han understreker samtidig at det er kompliserte spørsmål som tas opp, spesielt om pensjon.

Meklingen dreier seg også om økonomi, men da partene brøt forhandlingene, hadde ikke MBL gitt noe tilsvar på NJs krav om økonomisk ramme. Men fredag kveld ble det også snakket økonomi.

– Meklingen bærer preg av at det er to parter som ønsker en løsning, så jeg er optimistisk, sier Nafstad.

– Bra stemning

Parallelt med NJ-meklingen, pågår det også mekling mellom MBL og grafikerne organisert i Fellesforbundet. Pensjonsspørsmålet er omtrent det samme i denne meklingen, så Nafstad jobber tett med sin kollega Dag Stousland, som mekler mellom disse partene.

– Det er bra stemning hele veien. Partene har arbeidet godt, både i delegasjonen og i de engere utvalg, sier Stousland, som i likhet med Nafstad jobber med å legge fram en skisse før midnatt.

– Det blir felles skisse på pensjon i de to meklingene. NJ og Fellesforbundet er helt samkjørte i sine krav. Vi har masse elementer klare som vi arbeider med, sier Stousland.

Stanser aviser

Hvis forhandlingene likevel ikke fører fram og det blir konflikt, har NJ varslet plassoppsigelse for 3.550 journalister i alle mediebedrifter tilsluttet MBL, med unntak av Kanal 24 og Døves Media.

Fellesforbundet har på sin side varslet streik for 2.217 grafikere i 134 aviser og avistrykkerier. Går begge grupper til streik vil det ikke bli mulig for MBL-avisene å komme ut selv med redaktøraviser, siden ansatte ved trykkeriene blir tatt ut.

Parat Media, Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund følger de to meklingene som observatører, siden de tre har likelydende pensjonskrav i sin mekling overfor MBL til uken. Stousland skal da i ilden igjen.

– Men blir det brudd her kommer de bare på tirsdag og går igjen, sier Stousland.