Men dersom det kommer en begjæring fra advokat Frode Sulland, slik han varslet tirsdag kveld, om at retten skal ta stilling til dette, så vil Eidsivating lagmannsrett raskt avgjøre om retten skal behandle en slik begjæring, opplyser førstelagmann Odd Jarle Pedersen i Eidsivating lagmannsrett til NTB.

Eidsivating lagmannsrett hadde onsdag formiddag ikke mottatt noen slik henvendelse.

Men dersom Gudjonsson får vitne, kan forsvarerne til Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød komme til å kreve rettssaken utsatt.

— Det er en mulighet som vi har. Hvis han blir tillatt ført, og forklarer seg om ekteparets troverdighet, kan det hende at vi krever saken utsatt for å hente inn et eget ekspertvitne som kan forklare seg om Kristins troverdighet, sier Veum til NTB. (NTB)