— Når mange gutter blir samlet kan det bli litt tull og tøff språkbruk. Da kan det fort være at noen tar seg nær av det som er ment som en spøk, sier August Jaros.

19-åringen tjenestegjør på KNM Roald Amundsen, og sier han har hørt om mobbesaker fra andre avdelinger.

— Det kommer folk fra hele landet i forsvaret, og mange er forskjellige. Dersom enkelte vernepliktige får fordeler kan det også føre til mobbing. Det handler kanskje om litt misunnelse også, sier Jaros.

De vernepliktige på fregatten tror også innvandrere og jenter kan være mer utsatte for mobbing. De understreker likevel at det er få problemer om bord på deres fartøy.

— Jeg tror det er viktig å gjøre ting sammen, det er i alle fall vi flinke til. Vi reiser til byen sammen og går ut sammen, sier Kristian Bendiksen.

— Uansett om alle ikke er verdens beste venner, så prøver vi å inkludere en hel gjeng, sier Vegard Hope.

- Uakseptabelt

Landstillitsvalgt for soldatene i Forsvaret, Simen Jørgensen, sier tallene i undersøkelsen er urovekkende.

— Disse tallene har gått noe nedover de siste årene, men all mobbing er uansett uakseptabel. Det vi også ser er at det er hovedsakelig medsoldatene som står bak mobbingen. Dette er dårlige uvaner som de trekker med seg fra det sivile liv, sier Jørgensen.

For to år siden svarte nesten 29 prosent at de hadde lagt merke til mobbing eller trakassering i tjenesten.

— Man får ikke noe god førstegangstjeneste når man opplever mobbing. Derfor er det veldig viktig at dette blir tatt fatt i, og avdelingslederne må gjøre det klart at det er nulltoleranse for slik oppførsel, sier Jørgensen.

Han frykter dette skal gå ut over oppdragene som Forsvaret skal løse.

— I Forsvaret er man avhengig av å jobbe sammen for å løse krevende oppgaver. Er det noen som føler seg mobbet kan det føre til at man blir mindre operative og samarbeider dårligere, sier Jørgensen.

Varsler tiltak

Også forsvarsledelsen er bekymret over tallene.

— Mobbing og trakassering er atferd som strider mot grunnleggende verdier i Forsvaret. Samhold og kameratskap er byggesteiner i avdelinger som har utfordrende arbeidsoppgaver, sier pressetalsmann i Forsvaret, Dag Aamoth.

Han sier en allerede i gang med flere tiltak som skal bedre på situasjonen.

— Dette problemet er også en lederutfordring, og vi tar nå dette opp med lederne på alle nivåer i forsvaret. Disse tallene må gjøres kjent for at for at en skal bli bedre i stand til å gjenkjenne problemet. I tillegg har hele forsvarssektoren fokusert på tilsvarende problemstillinger gjennom programmet holdninger, etikk og ledelse.

Det arbeides også med et nytt rapporteringssystem som skal gi bedre oversikt over antall mobbesaker.

— Da vil vi ha løpende kontroll med hvor stort problemet er. Rett over sommeren vil vi også sende ut en presisering til alle avdelinger om hvordan man skal håndtere slike saker, og hvilke reaksjoner man skal gi, sier han.

— Forsvaret har også tidligere varslet tiltak mot mobbing. Kan vi stole på at dette vil bedre seg nå?

— Dette er jo en utfordring som går på holdninger, så det er ikke noe man skru av og på. Dette er et langsiktig arbeid som krever innsats. Vi er trygge på at vi har iverksatt de riktige tingene. Undersøkelsen i seg selv er jo et redskap vi kan bruke for å gjøre noe med problemet, sier Aamoth.