— Det er dessverre lite vi kan gjøre med det, sier lederen for fregattprosjektet, kommandør Per Erik Gøransson.

KNM «Roald Amundsen», fregatt nummer to, skulle ha vært levert i november. Inntil nylig trodde Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) at båten ville bli klar rundt årsskiftet. Nå har Navantia-verftet varslet at fregatten neppe blir ferdig før tidligst i månedsskiftet mars/april. Dermed må skipssjef Hans Petter Midttun og hans mannskap smøre seg med tålmodighet før de kan mønstre på «Amundsen».

Også den første fregatten, KNM «Fridtjof Nansen», ble levert et halvt år etter planen. Som kompensasjon fikk FLO/Sjø fremforhandlet en rekke tilleggsytelser fra det spanske verftet.

— De løsningene var vi fornøyde med. Forhandlingene om kompensasjon for forsinkelsen for KNM «Roald Amundsen» er ikke påbegynt, sier Per Erik Gøransson.

Krever 650 millioner

Klimaet mellom FLO/Sjø og Navantia-verftet er fra før ikke det aller beste. Verftet har sendt en regning på 650 millioner kroner for arbeid spanjolene mener kommer utenom kontrakten. Verftet begrunner kravet med at Forsvaret har presset dem til bedre og dyrere løsninger.

— Dette kravet har vi blankt avvist. Hvis det var reelt, ville vi ha gjort noe forferdelig galt i kontraktsforhandlingene. Det har vi ikke. Verftets tilleggskrav ligger klart innenfor kontraktsrammen. De har ikke krav på noe ekstra, fastslår kommandør Gøransson.

Navantia-verftet har foreløpig ikke reagert på den norske avvisningen av ekstraregningen på 650 millioner kroner.

Tilspisset forhold

Det har heller ikke mildnet klimaet mellom partene at FLO/Sjø lenge holdt igjen deler av betalingen for KNM «Fridtjof Nansen».

— Det dreide seg om oppgjør for arbeid vi mente ikke var sluttført. Dette er foretatt nå, og verftet har fått nesten hele oppgjøret for den første fregatten, sier FLO/Sjøs prosjektleder.

— Hvordan er forholdet til det spanske verftet?

— Til tider er det tilspisset, men vi snakker da sammen om problemene, sier Per Erik Gøransson.

Skjerper kontrollen

Nå varsler han strengere kontroll med arbeidene på de kommende fregattene.

— Det vil alltid være problemer med nye fartøyer, men vi vil følge opp at verftet planlegger produksjonen og testene bedre, sier prosjektlederen.

Navantia-verftet vil sannsynligvis også få store problemer med å levere de tre siste fregattene etter tidsplanen.

— Hvis intet uforutsett skjer, har vi fortsatt håp om at siste fregatt blir levert i 2009. Tidsplanen er stram, og det skal lite til før forsinkelser oppstår også for de siste fartøyene, sier Per Erik Gøransson.

KNM «Roald Amundsen» drar direkte til Bergen etter at fartøyet er testet ut i spanske farvann.

SENT UTE: Den første nye fregatten KNM Fritjof Nansen, ble levert et halvt år forsinket. Nå viser det seg at neste fregatt, KNM Roald Amundsen, bli like forsinket.
Torbjørn Kjosvold