• Terrorisme kan ikke overvinnes med våpen, sier fredsprisvinner Muhammad Yunus, med klar adresse til den amerikanske presidenten George W. Bush.

En smilende fredsprisvinner møtte pressen på Nobelinstituttet i Oslo dagen før den høytidelige seremonien i Oslo Rådhus. Han nølte ikke et sekund da han ble spurt om han kunne gi den amerikanske presidenten et råd i Irak.

– Som alle andre i denne verden har jeg et råd til Bush. Man kan ikke overvinne terrorisme med militære midler. Terrorisme kan undertrykkes for en periode, men den vil presse seg fram igjen, sa Yunus.

Urettferdighet

I en dårlig skjult kritikk av amerikansk utenrikspolitikk, sa Yunus at Bush heller bør finne årsakene til terror, enn å gå løs på terroristgrupper med våpen.

– Den grunnleggende årsaken til terror er at noen har en sterk følelse av urettferdighet. De føler de blir ignorert og bruker terror for å få folk til å lytte, sa Yunus.

Bankmann

Økonomiprofessoren fra Chittagong i Bangladesh innrømmet at han hadde fått reaksjoner på at han som bankmann hadde fått fredsprisen.

Også i Norge mener noen at Nobelkomiteen denne gang har tøyd fredsbegrepet vel langt.

Men Yunus argumenterer sterkt for at hans prisvinnende mikrofinansvirksomhet er fredsskapende.

– Det at Nobelkomiteen knytter mikrokreditt til en måte å fjerne fattigdom på, er en stor inspirasjon for oss alle. Tildelingen sender en viktig beskjed til verden om at fred og fattigdom henger sammen, sa Yunus.

Verden lytter

Og mens han tidligere måtte rope for å få oppmerksomhet, har tildelingen av Nobels fredspris endret alt.

– Jeg sier det samme nå som jeg har sagt tusen ganger før. Men fredsprisen har ført til at flere hører etter. Når jeg bare hvisker, lytter hele verden, sa Yunus.

Prisvinneren mener Grameen Banks mikrokredittsystem kan overføres til de fleste fattige land, og viste til det faktum at om lag to tredeler av verdens befolkning faller utenfor de tradisjonelle finansieringssystemer.

Fatter ikke

– Skal vi klare å avskaffe fattigdom, må alle i prinsippet innlemmes i verdens finansieringssystemer. Her fremstår mikrokreditt som et system som virker effektivt, sa Yunus.

Om sine personlige følelser i forbindelse med tildelingen, sa årets fredsprisvinner at han hadde hørt og lest om Nobels fredspris, men aldri i sin villeste fantasi drømt om at han noen gang skulle få en.

– Det er ikke til å fatte, sa han.