— Han er en fremstående internasjonal fredsmekler, fastslår Nobelkomiteen.

— Ahtisaari får prisen for den store innsats han har lagt ned på flere kontinenter over tre tiår, uttalte nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs da han offentliggjorde vinneren presis klokken 11.00 fredag formiddag.

— Han har i hele sitt voksne liv arbeidet for fred og forsoning, og han har stått sentralt i å bidra til å løse flere langvarige og viktige konflikter, sier Ole Danbolt Mjøs.

- Gir nye muligheter

— Jeg er veldig fornøyd og takknemlig for Nobelkomiteens beslutning, sier Ahtisaari til NRK.

Fredsprisvinneren peker på flere ting som han mener er det viktigste i fredsarbeidet.

— Det viktigste jeg har fått til er Namibia. Namibia har krevd mest fordi arbeidet der tok så lang tid. Men Aceh i Indonesia og Kosovo har også vært viktig. Det er derfor vanskelig å slå fast hva som har vært viktigst av dette, sier Ahtisaari.

Les alt om Ahtisaaris bakgrunn her

Han tror at fredsprisen vil gi nye muligheter til organisasjonen Crisis Management Initiative (CMI), som skal fremme fred og sikkerhet på verdensbasis.

— Fredsprisen vil gjøre det lettere å finansiere organisasjonen, noe som igjen vil gjøre det enklere for oss å handle, sier Ahtisaari.

Har spilt en viktig rolle

Nobelkomiteen berømmet Ahtisaari for å ha spilt det han kaller «en avgjørende rolle» i å få slutt på konflikten i Kosovo i 1999, samt hans bidrag til å mekle fram fred i den voldsherjede Aceh-provinsen i Indonesia i 2005.

— Han har også gitt viktige og konstruktive bidrag for å løse konfliktene i Irak, Nord-Irland og på Afrikas Horn, sier Danbolt Mjøs.

Les hele begrunnelsen her

— Ahtisaari er en fremstående internasjonal fredsmekler. Selv om partene er viktigst i en konflikt, har han med sin iherdige innsats vist hva mekling kan bidra med i løsning av konflikter. Vi håper at andre vil la seg inspirere av resultatene og innsatsen hans, sier Danbolt Mjøs.

Norske politikere er samstemte i sin dom, og mener Ahtisaari er en fortjent og verdig vinner.

— Martti Ahtisaari er i sitt arbeid for fred og konfliktløsning i flere verdensdeler en pådriver for en bedre verden, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les flere reaksjoner her

— Nobelkomiteen er tilbake på et klassisk fredsmeklerspor, sier Høyres Per-Kristian Foss.

Ledet Finland inn i EU

Sosialdemokraten Martti Ahtisaari var president i Finland fra 1994 til 2000, og ledet landet inn i EU etter folkeavstemningen i 1994.

Ahtisaari er i dag styreleder for den internasjonale meklingsorganisasjonen Crisis Management Initiative (CMI), en organisasjon han også er grunnlegger av. Organisasjonen har kontorer i Helsingfors og Brussel.

Komitélederen trekker også fram at Ahtisaari selv etter sin 70-årsdag er aktiv i arbeidet med å forsøke å skape fred i Irak.

— Martti Ahtisaari er en fredsbygger som har gitt håp til mange mennesker. Det er en glede å kunne gratulere ham med en meget velfortjent Nobels fredspris, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Hva synes du om valget? Si din mening i feltet under!

REUTERS/SCANPIX
FRAMSTÅENDE: - Ahtisaari er i dag ein framstående internasjonal meklar, sa komiteleder Ole D. Mjøs.
SCANPIX