Ifølge adressa.no deltok om lag hundre mennesker i den fredelige marsjen i Trondheim lørdag. På byens torg oppfordret demonstrantene til å finne en fredelig løsning på krisen som karikaturene har skapt.

Markeringen ble arrangert av Amnesty International og Studentersamfundet.

Studentersamfundets leder Mari Raunsgard syntes at det var en god reaksjon mot all frykten og volden å gå sammen gjennom gatene i sentrum. Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) sa i sin tale at det nå er viktig å gjøre en innsats for at byen fortsatt skal være åpen og inkluderende, og der alle kan føle seg velkommen og trygg uansett kultur og religion. Ordføreren håper lørdagens samling kan være et bidrag til en mer fredelig internasjonal løsning. (©