Det er Fred Olsens advokat, Carsten Riekeles, som opplyser dette til NTB. Ellers har ikke Riekeles noen kommentar til dommen, mens Petter Olsen er meget fornøyd med resultatet i Byretten, ifølge hans advokater Harald Kobbe og Stig Tufte-Johnsen.

Beklager Byretten mener at Much-bildene er å regne som Petter Olsens arv etter moren Henriette Olsen. Fred. Olsen har krevd å få halvparten av Munch-samlingen som trolig er verd om lag en milliard kroner. Som saksøker i denne rettssaken er Fred. Olsen er dømt til å betale saksomkostninger med snaut 1,9 millioner kroner.

Petter Olsen mener at striden om Munch-samlingen burde ha vært løst i minnelighet utenfor rettssalen. Han beklager også at det ikke var mulig og begrense denne saken til et rent arverettsspørsmål slik at man kunne ha unngått å få trukket fram den opprivende familiestriden mellom brødrene i retten.

Petter Olsen sier i en pressemelding at han håper på og vil arbeide for at tvist og splid i familien kan bli et tilbakelagt stadium slik at oppmerksomheten kan samles om verdiskaping og forretningsmessig virksomhet.

20 års strid Striden mellom brødrene Olsen er en lang historie. Den har vart i over 20 år, og brødrene har i nesten 10 år vært gjengangere i norske rettssaler.

Familieformuen ble delt i et forlik i 1997, men Munch-samlingen og den Liechtenstein-baserte trusten, Ptarmigan, ble holdt utenfor forliket.

Fred. Olsen har benektet at han har noen råderett over Ptarmigan-trusten som blant annet eier 75 prosent av klokkeprodusenten Timex. Skattemyndighetene har vært av en annen mening og gjorde begge brødrene skattepliktige i forhold til trustens overskudd. Petter Olsen godkjente skattemyndighetenes avgjørelse, mens Fred. gikk til sak mot staten og vant. Siden retten har slått fast at Olsen-familien ikke styrer eller eier Ptarmigan, kan ikke Petter Olsen gjøre krav på å dele denne trusten. NTB