— Konferansen finner sted midt i verdens verste sultområde. Sør-Afrika er omgitt av fem land der millioner av mennesker kan dø av mangel på mat. Derfor er det på sin plass med en moralsk pekefinger til statsoverhoder og andre delegater til Johannesburg-møtet, sier generalsekretær Jan Egeland i Norges Røde Kors til BT.

Verdenstoppmøtet om miljø og utvikling begynner i Johannesburg 26. august. Her skal regjeringsledere og titusenvis av deltakere fra hele verden blant annet diskutere fattigdomsbekjempelse. I spissen for den norske delegasjonen reiser statsminister Bondevik, miljøvernminister Børge Brende og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. I tillegg er flere departementer og frivillige organisasjoner tungt representert.

«Kan gå av skaftet»

Advarslene mot fråtsing kommer to måneder etter FNs mattoppmøte i Roma. Også her stod kamp mot fattigdom og nød på dagsordenen. Menyen avspeilet ikke akkurat den dystre virkeligheten som var tema. Deltakerne kunne meske seg med lekre retter og nyte overdreven gjestfrihet, ifølge nettutgaven til BBC.

— Det kan godt være at vertslandet Sør-Afrika kommer til å gå av skaftet i sin gjestfrihet under det kommende møtet, sier Jan Egeland, som har lang erfaring fra humanitært arbeid og fredsdiplomati både for regjering og FN. Han kjenner derfor det internasjonale bistandsetablissementet bedre enn de aller fleste.

Det er i et internt FN-notat at Ibqal Riza, stabssjefen for generalsekretær Kofi Annan, ber om at deltakerne må avstå fra enhver form for ekstravaganse under Johannesburg-møtet.

Sparsommelig

— Vi må huske at konferansen finner sted samtidig som hungersnød truer millioner mennesker i det sørlige Afrika, heter det i notatet. Her blir FN-systemet også bedt om å la egne arrangementer foregå på beskjedent og sparsommelig vis.

Jan Egeland er enig i at matmangelen i nabolandene tilsier en nøktern representasjonslinje i Johannesburg.

— Man skal være klar over at FN hittil bare har fått inn en fjerdedel av den hjelpen som trengs for å møte behovene i de sultrammede områdene, sier Egeland.

Johannesburg-møtet er en oppfølging av Rio-konferansen for ti år siden. Mange frykter at årets begivenhet i Sør-Afrika blir tidenes største og mest kostbare snakkeklubb, med små utsikter til fremskritt innen miljøvern og fattigdomsbekjempelse.

- Har utspilt sin rolle

Generalsekretær Jan Egeland har heller ikke særlig tro på at verdenstoppmøtet vil bli noen milepæl i arbeidet med å få kloden på rett kurs.

— Personlig mener jeg at disse megakonferansenes tid nå er forbi. Man kan jo tenke seg hva det koster å ha titusenvis av mennesker på slike gigantmøter. Og det er jo bare en brøkdel som får tale til forsamlingen likevel, sier Egeland. Han understreker at fattigdoms- og miljøproblemer må løses internasjonalt, men frykter likevel at ressursbruken ikke står i forhold til utbyttet.

Generalsekretæren i Norges Røde Kors håper å gi enkelte deltakere på Johannesburg-toppmøtet inntrykk av situasjonen gjennom besøk i noen av de sultrammede områdene.

De syv landeplager

— Dette er en region som herjes av syv landeplager, nemlig sult, tørke, flom, aids, vanstyre, dårlige jordbruksteknikker og økonomisk krise, sier Egeland.

Den omfattende matmangelen i det sørlige Afrika truer nesten 13 millioner mennesker. Om ikke verdenssamfunnet reagerer innen få måneder kan matmangelen utvikle seg til den verste sultkatastrofen noensinne, ifølge Røde Kors.

Landene som er rammet er Malawi, Lesotho, Mosambik, Swaziland, Zambia, Angola og Zimbabwe.

Norges Røde Kors og norske myndigheter har med hjelp fra rederiet Leif Høegh & Co ASA og andre private samarbeidspartnere, sørget for at 218 lastebiler er på vei til Sør-Afrika for å frakte mat til de berørte områdene. Matleveransene vil ta til i slutten av neste måned. NØD: Matmangel og underernæring herjer det sørlige Afrika. Nå advarer FN-topper deltakerne på verdenstoppmøtet mot provoserende fråtsing i Johannesburg. Bildet er fra Angola.