Det er Statkraft som har søkt om konsesjon for bygging av en vindpark med inntil 21 turbiner.

— Vi kan ikke se at energigevinsten ved utbyggingen står i forhold til de store tapene av viktige naturområder i området, sier daglig leder John Martin Jacobsen i Naturvernforbundet Hordaland.

I høringsuttalelsen peker organisasjonen på at vindparken er planlagt etablert i et område med høy tetthet av havørn og hønsehauk.

Statkraft planlegger også nye veier og en ny transformatorstasjon i området for vindkraftverket i Langevåg.