Mens utenriksdepartementet lørdag frarådet alle reiser til Libanon som ikke var «strengt nødvendige», ble et mer kategorisk råd offentliggjort søndag. Nå fraråder UD kort og godt reiser til Libanon eller Nord-Israel.

Norske borgere i Libanon oppfordres til å holde løpende kontakt med ambassaden i Beirut. Utenriksdepartementet ber også norske borgere om å utvise særlig aktsomhet i Sør-Libanon, Bekaadalen, fjellområdene mellom Syria og Libanon, samt sørlige forsteder til Beirut.

Reiserådet for Israel gjelder de nordlige delene av landet, definert som Haifa og områdene nordover mot grensen mot Libanon. Norske borgere som oppholder seg i området bes holde kontakt med ambassaden i Tel Aviv for oppdatert informasjon og registrering.