Det er de to amerikanske forskerne, Stephen R. Palumbi (professor ved Stanford University — Hopkin Marine Station) og Joe Roman (forskningsmedarbeider i North Atlantic Right Whale Research Project og ansatt ved Harvard University) som offentliggjør sin forskning i det vitenskapelige magasinet Science under overskriften "Hvor har alle hvalene blitt av".

Der slår Palumbi og Roman fast at hvalbestanden i Nordatlanteren før kommersiell hvalfangst tok til, var ti ganger større enn det man hittil har antatt. Det samlete antallet av vågehval (som Norge fanger), finnhval og knølhval var, etter forskernes genetiske kartlegging, omlag 900.000 før fangst i større omgang startet opp. I dag skal det være 149.000 vågehval, 56.000 finnhval og 10.000 knølhval.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen kan ikke fangstforbudet oppheves før bestanden har nådd 54 prosent av den opprinnelige.

— Hvis det en gang i tiden var så mange hval som vår genetiske kartlegging viser, kan det ikke starte opp hvalfangst før om mellom 70 og 100 år, skriver professor Stephen R. Palumbi i en kommentarartikkel i Science Magazine.

NY DEBATT: Det kan bli fornyet styrke i debatten om den norske hvalfangsten.