— Det er ikke vitenskapelig bevist at amalgam fremkaller sykdom, og for noen pasienter er amalgam eneste behandlingsalternativ, sier han.

Blick vil ikke råde personer til å bruke tusenvis av kroner på å bytte ut velfungerende amalgamfyllinger.

— Fjerning av alle amalgamfyllinger er dyrt, og er ingen garanti for bedre helse. Jeg kjenner mange som har gjort dette, uten at de er blitt friskere av den grunn, sier Blick.

Professor Lars Bjørkman ved Universitetet i Bergen advarer også mot en ukritisk utskifting av amalgam.

— Det er ikke sikkert amalgamet er skyld i helseproblemene. Derfor bør man først ha grundig legesjekk og utredning hos tannlege, sier Bjørkman.

Sanering av amalgamfyllinger kan koste 20.000 - 50.000 kroner.