En rundspørring i Frankrikes voksne befolkning viser at 40 prosent av de spurte aldri tar seg et vinglass.

Bare 32 millioner franskmenn, det vil si omtrent halve befolkningen, sier nå at de er glade i vin.

Bare 21 prosent av de spurte over 15 års alder sier de regelmessig tar seg et glass eller to til maten, eller uten mat for hyggens skyld.

I 1980 sa 51 prosent av de spurte i en tilsvarende undersøkelse at de drakk vin regelmessig, men i år 2000 var tallet falt til 24 prosent.

Det fallende innenlandske forbruket har bidratt til en dyp krise blant franske vinprodusenter.