Forbudet gjelder i 14 dager, opplyser landets landbruksminister Jean Glavany.

Transportforbudet gjelder ikke frakt av dyr til slakterhuset. Franske myndigheter har tidligere satt ni gårder i karantene og satt opp sperringer rundt dem med en buffersone på 10 kilometer, fordi det er funnet spor av munn— og klovsyke i slaktede sauer.

NTB