Nei-siden får 47,5 prosent på aprilmålingen, en tilbakegang siden mars da EU-motstanderne utgjorde 52,3 prosent av de spurte.

Samtidig sier nå 40,1 prosent ja til EU-medlemskap, som er 2,8 prosent flere enn i mars.

Videre viser målingen som Sentio har gjort for avisene Dagen, Klassekampen og Nationenat at stadig flere ikke vet hva de mener om saken. Vet ikke-gruppen vokste fra 10,4 prosent i mars til 12,4 prosent i april.