— Rapporten fra de to professorene tas også ut, opplyste aktor Jørn S. Maurud før eksaminasjonen av Lars Grønnerød fortsatte i Nes herredsrett fredag.

Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz, har tidligere i saken slaktet rapporten fra de to professorene.

Schiøtz svarte fredag med å fjerne et av sine vitner, en regnskapsfører han ville bruke for å underbygge at Orderud ikke hadde noe økonomisk motiv for å drepe.

Det er fortsatt over 110 navn på vitnelisten. De fleste av vitnene som forsvinner fra listen, er politibetjenter. Flere av dem har deltatt i avhør av de tiltalte.

(NTB)