Advokat Wilfred Rohde Garder må levere tilbake aksjer verdt 100 millioner kroner.

Lagmannsretten mener han aldri skulle hatt arven etter skipsreder Ole Schrøder.

Etter at advokaten fikk medhold i tingretten, kom Borgarting lagmannsrett fredag overraskende til motsatt konklusjon, melder E24.

Garder var advokat for rederen. Kort tid før sin død i 2007 engasjerte Schrøder ham til å reversere den planlagte overføringen av to tredeler av aksjeverdiene i selskapene OSH AS og Anco Enterprises AS til rederens to barn.

Kort tid etter ble advokaten eier av aksjene og fikk kontrollen over selskapene. Lagmannsretten har funnet denne avtalen ugyldig og gitt verdiene tilbake til Schrøders to barn. De har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at aksjer de trodde de overførte tilbake til faren, i stedet stoppet hos mellomleddet, Wilfred Rohde Garder.

Verdiene i selskapene har blitt anslått til fra 100 til 140 millioner kroner, men Garder selv mener den verdijusterte egenkapitalen ligger i overkant av 60 millioner. Advokaten varsler anke til Høyesterett.

— Vi registrer at lagmannsretten har fattet en annen beslutning enn tingretten uten at det har kommet fram vesentlig ny informasjon om saken, sier han.