Fra 1986 til 2000 arrangerte senteret en årlig utvandrerfestival i Stavanger i utvandrerfylket Rogaland. Pengemangel satte en stopper for den.

De siste årene er aktiviteten glidd over i forskning og formidling, og Utvandrersenteret er nå en etablert del av det faghistoriske miljøet i Stavanger. Siden 1998 har forskere fra senteret undervist i migrasjonshistorie ved Universitetet i Stavanger. Der tilbys fordypning i migrasjonshistorie og en internasjonal mastergrad i migrasjon og interkulturelle relasjoner.