Verdens røykfrie dag har vært markert i Norge siste dag i mai hvert år siden 1988. Dagen ble i sin tid etablert av FN-organisasjonen Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Men fra i år ønsker Sosial— og helsedirektoratet å endre navnet til Verdens tobakksfrie dag for ikke bare å fange opp røyk, men også snus, sier rådgiver Agnethe Weisæth i direktoratet til NTB.

I år har opptakten til markeringen vært rettet inn mot de videregående skoler, den arena der mange unge begynner å røyke og befester sine røykevaner.

Konkurranse

Helsemyndighetene har i år utfordret alle videregående skoler til å være helt tobakksfrie én dag mellom 15. og 31. mai. Etter planen skal alle elever og ansatte på skolen denne dagen være tobakksfrie både inne, ute på skolens område og i skolens umiddelbare nærhet.

Det står skolene fritt hvordan de vil markere dagen, og de som måtte ønske det, kan også delta i en konkurranse med pengepremier på henholdsvis 15.000, 10.000 og fem ganger 2.000 kroner øremerket trivselstiltak på skolen.

For å være med i trekningen av premier, må skolen rapportere sine erfaringer fra den valgte tobakksfrie dagen til Sosial- og helsedirektoratet.

– Det er ikke for sent å melde seg på konkurransen, oppfordrer Weisæth.

Populær røyketelefon

Direktoratet har ikke konkrete planer om en ny, stor anti-tobakkampanje, verken i år eller neste år. Men den stadig mer besøkte Røyketelefonen med gratisnummeret 800 40 085, vil hele tiden være tilgjengelig for folk som ønsker hjelp til å kutte røyken. Røyketelefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 9 og 18.

– Vi har stor pågang, et jevnt trykk fra folk som ønsker å slutte å røyke. Og stadig flere som ringer også for å få råd om snuskutt, sier leder av Røyketelefonen Sigrid Skattebo til NTB.

Nå i mai kan antallet samtaler ligge på mellom 30 og 50 hver dag, mens januar – selve høysesongen for gjennomføring av friske nyttårsforsett – kan oppvise opptil et par hundre innringere daglig.

– Også Oppfølgingstjenesten gir gode resultater. Her tilbyr vi folk som ønsker det å ringe dem tilbake flere ganger i året til avtalt tid, for å høre hvordan det går og fungere som støttespillere i røykekuttprosessen, sier Skattebo.

44 prosent av dem som blir fulgt opp, er røykfrie etter ett år.

Ikke så kult

Utviklingen blant unge kan tyde på at det er i ferd med å bre seg en holdning som tilsier at det ikke lenger er særlig kult å røyke.

– Blant ungdomsskoleelevene ser vi en fantastisk gledelig utvikling. Fra 2000 til 2005 ser vi en halvering blant røykende ungdomsskoleelever, fra 10 til 5 prosent. Det var nesten så vi ikke trodde det var sant, men det var det faktisk, sier Skattebo.

Men fortsatt er det et stykke vei til målet – det røykfrie samfunn: 20 prosent av unge mellom 16 og 24 år sier at de røyker daglig. For to år siden erklærte i underkant av 20 prosent av elevene i videregående skoler seg som dagligrøykere.

Men det skjer noe i skoleverket. Tre fylkesting – i Telemark, Vest-Agder og Sør-Trøndelag – har vedtatt tobakksfrie videregående skoler. I tillegg har 13 fylker vedtatt røykfrie skolegårder.