CARINA HENSKE

carina.henske@bergens-tidende.no

 -— Lønningene må heves med minst 100.000 kroner hvis en jobb i skolesektoren skal være konkurransedyktig med andre yrker, sier direktør i Telenor Svein Berntsen. Han har jobbet 12 år i skolesektoren, og har snart vært 12 år i næringslivet også. Det er store lønnsforskjeller mellom ledersiden i næringslivet og skolesektoren. Berntsen forteller at det er fra 50 til 100 prosent høyere lønninger i det private, og han skjønner at lærerne forlater skolene. -- De økonomiske vilkårene må bedres for å beholde lærerne, alt annet blir talemåter. Både lønnsforholdene og de øvrige rammene er for dårlige. En tøff arbeidsdag kan alle takle, men da må man få noe igjen for det, utdyper Berntsen. Han sier kravene som blir stilt til skolesektoren ikke er forenlig med midlene som blir gitt til disposisjon. -- I dagens samfunn er det privat velstand og offentlig armod. Læremidler og arbeidsmateriell er ikke bra nok. Mange har pc-er hjemme, mens tilbudet er dårlig på de fleste skolene, forklarer Svein Berntsen. Ifølge direktøren tar en lederjobb i næringslivet mye mer tid enn i skolesektoren. Men arbeids- og lønnsvilkårene er så fordelaktige at det oppveier arbeidsmengden. -- Det er enormt krevende å jobbe som lærer og du er under konstant press. Det nytter ikke å lukke døren til kontoret for å få litt fred når du står foran en klasse elever og underviser. Du må være til stede hele tiden. Så for å beholde lærerne må lønnen heves, sier han.