— Kirkemøtet har sans for ungdommen, beroliger biskop Ole D. Hagesæther. Ingvild er innom kontoret hans som raskest noen dager før avreise til Den norske kirkes «generalforsamling». Debutanten smiler, litt lettet, synes vi.

BT er flue på veggen på bispekontoret og kan fortelle at kjemien mellom biskop og førstereisjenten er den aller beste.

— Hvilken komité skal du arbeide i på Kirkemøtet? spør biskopen. På en hylle på kontoret hans ser vi både Branns og Sogndals vimpler, mellom alt det kirkelige.

— Den komiteen som skal behandle samisk kirkeliv, svarer Ingvild.

I vår suste hun inn som fast medlem i Bjørgvin bispedømmeråd, og skal dermed møte på Kirkemøtet i fire år, minst.

— Hun er den yngste som noensinne er delegert fra Bjørgvin, får vi opplyst av dem som holder rede på sånt på bispekontoret. En liten rekord, altså.

Vil bli lege

Ingvild gleder seg oppriktig til det ukelange Kirkemøtet på Hafjell.

— Men pulsen kommer vel til å sprette opp noen slag når kongen og kirkeministeren åpner møtet mandag, tror hun. Vi har sammen tatt turen fra bispekontoret i Strandgaten til Realfagbygget i Allégaten, der hun studerer kjemi på tredje semesteret.

— Egentlig er det lege jeg vil bli, jeg håper å komme inn på medisin neste høst, avslører hun, mellom kolber og reagensrør på Kjemisk institutt.

Som datter i en teologfamilie har hun ført et omflakkende liv.

— Slik det gjerne blir når din far er prest. Jeg er født i Kristiansand, langt på vei vokst opp i Mandal, og har bodd på Stord de fire siste årene før jeg begynte å studere i Bergen, forteller hun.

Og på Stord er faren prost og moren kateket og høyskolelektor.

Men noe familiært press i retning av at hun heller burde velge teologi enn kjemi har det aldri vært, forsikrer hun.

— Nei, absolutt ikke, gjentar hun og tar hull på en kantine-muffins. Ingvild har tatt av den hvite laboratoriefrakken og geleidet oss til studentkantinen i realkolossen på Nygårdshøyden. Der akter vi å forhøre ungdomsrepresentanten om hennes syn på Kirkemøtets mediefavoritter - statskirken og homofilidebatten.

Vil ha kirkefrihet

— Når det gjelder statskirkespørsmålet, så støtter jeg flertallet i Gjønnes-utvalget, som går inn for å oppheve dagens statskirkeordning og erstatte den med en lovforankret folkekirke.

— Og din begrunnelse for det?

— Klart det kan være skummelt å skille kirken fra staten, men for meg handler det blant annet om religionsfrihet i den forstand at et skille vil gi hele det norske samfunn en tros- og livssynsfrihet, ikke bare Den norske kirke. Kirken vil også kunne peke ut sine egne ledere og lærere. Jeg tror ikke det vil bli en mer lukket kirke av den grunn.

— Neste spørsmål. Bør homofile prester i samboerforhold kunne bli vigslet?

— Der støtter jeg biskop Hagesæthers syn om ikke å åpne for vigsling av homofile prester som lever i slike forhold.

— Fordi at ...?

— Jeg ser det slik at vi er forpliktet på Guds ord og Bibelens lære. Gud skapte seksualiteten, og vi skal praktisere den innenfor de rammer han ga oss - det er en del av Guds kjærlighet til oss.

Svarer Ingvild og presiserer at Kirkemøtet ikke skal realitetsbehandle homofilisaken i år.

— Etter min mening er det viktig at Kirkemøtet bruker god tid på å drøfte både ulike etiske problemstillinger ved dette temaet, og ordningsmessige sider av saken.

En fysisk åpen kirke

Hvordan har hun tenkt å engasjere ungdom for Kirken?

— Først og fremst ved å møte ungdom på deres egne arenaer, dessuten ved å gi gudstjenester og liturgi en form som åpner for ungdom. Ungdommen er ikke bare fremtidens kirke, men også dagens.

På kantinebordet foran oss stabler Ingvild opp mapper med sakspapirer til Kirkemøtet.

— Komiteen jeg er plassert i skal diskutere samisk kirkeliv og kirken som arbeidsplass for mennesker med funksjonshemning, forteller hun, og klapper på papirfjellet.

Nå er det hjem til hybelen i Ladegårdsgaten for å forberede en nasjonal studentkonferanse i Studentlaget.

— Laget er mitt annet hjem i Bergen, forteller hun. I Lagshuset i Kalfarveien er det bibelgrupper, korsang, fredagskafé, lørdagsmøter - og misjonsgruppe. 35.000 kroner ble nettopp hentet inn på en misjonsbasar.

Der en del av gevinstene helt sikkert var noe av det Ingvild lager av smykker, tegner, maler, strikker eller syr.

Når hun ikke gjør alt det andre.

fakta

  • Ingvild Theodorsen (20) møter i dag på sitt første kirkemøte, som utsending fra Bjørgvin bispedømme.
  • Til daglig studerer hun kjemi ved Universitetet i Bergen.
  • Hun er medlem av Bjørgvin bispedømmeråd.
  • Hun er også med i landsstyret i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Og i Ungdomsrådet i Bjørgvin.
FANT TONEN: Ingenting å si på kjemien mellom biskop Ole D. Hagesæther og kirkemøte-debutant Ingvild Theodorsen.
STUDENTEN: I dag debuterer Ingvild Theodorsen på Kirkemøtet. Til daglig studerer hun kjemi i Bergen. Her i full gang på Kjemisk institutt.