RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.noDen nye sjefen i NRK har nemlig i mange år vært favoritt til å etterfølge Jan Petersen som leder i Høyre. Som fornavnene gir en pekepinn på, er John Gordon, eller Johnny som han kalles til daglig, født i USA, nærmere bestemt i New York. Men han vokste opp utenfor Kristiansand hvor foreldrene drev campingplassen på Hamresanden. Men sønnen, som ser ut som en krysning mellom John F. Kennedy og Eddie Skoller, var eslet til noe større og mer teoretisk, og ble utdannet jurist.I dag er han direktør i sjøassuranseselskapet Gard i Arendal. Politisk talent Alt som meget ung, avslørte Bernander seg som et politisk talent. Medlem av kommunestyret i Kristiansand ble han allerede som 22-åringSiden gikk det slag i slag. Fem år senere ble han politisk rådgiver for Jan P. Syse mens han var industriminister i Willoch-regjeringen. Bernander hadde også bakgrunn både som lokallagsleder og fylkesleder, før han ble Høyres nestleder i 1991. Brøt opp Da var han allerede året før blitt innvalgt på Stortinget. Alle spådde ham en lang og glitrende politisk karriere. Men Bernander ville det ikke slik.Til store medieoppslag trakk han seg fra Stortinget i 1993.Som småbarnsfar syntes sørlendingen det ble for stritt å kombinere ukependling mellom Løvebakken og Kristiansand. Bernander ville ha mer tid til konen Sigrun og sine to sønner, Johan Gordon og Mathias. I dag er sønnene henholdsvis 16 og 11 år gamle. Og etter hvert skal hele familien flytte til Oslo. Aktiv samfunnsdebatt Johnny Bernander har alltid vært populær i mediene og ble flittig benyttet som synser den gang han var aktiv politiker. Også senere har han markert seg som en aktiv deltaker i samfunnsdebatten. Blant annet er hans navn jevnlig å se på debattsidene i Aftenposten. I en periode var han også fast spaltist i Tidens Tegn, tidsskriftet som Kristin Clemet ga ut.Høyrefolk liker å fremstille ham som ideologisk og visjonær, men med et verdisyn som er noe preget av at han er oppvokst på Sørlandet.For eksempel var Bernander motstander av partnerskapsloven den gang den ble diskutert i Høyre. Næringspolitikk har alltid stått hans hjerte nær. Hva slags kulturpolitisk profil den nye kringkastingssjefen har, er imidlertid mer diffust. I Høyre markerte han seg aldri på det området. Kommunikator Medieerfaring har han ikke. Men som sin forgjenger er han kjent for å være kjapp i replikken.— Johnny er en god kommunikator. Samtidig er han resultatorientert, sier partivennene og fremhever hans humoristiske sans og evne til å få folk med ulike meninger til å samarbeide.Det siste kan sikkert komme godt med, når han 15. juli setter seg i sjefsstolen på Marienlyst.