De fire fartøyene fra 21. MTB-skvadron på Haakonsvern skal ta i del i utvidelsen av NATOs operasjon "Active Endeavour", som støtter den USA-ledede kampen mot terrorisme. NATO-fartøy har lenge patruljert det østlige Middelhavet. Nå blir operasjonen utvidet vestover.

— MTB'enes oppgave blir å patruljere Gibraltarstredet og eskortere sivile handelsfartøy og lignende. Formålet er å hindre terroraksjoner i det tett trafikkerte farvannet, sier kommandørkaptein Thom Knustad ved Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) til BT. han avviser at operasjonen har sammenheng med en eventuell krig i Irak.

— Dette er en pågående operasjon. NATO vedtok å utvide den for et par måneder siden, og den politiske ledelsen har bestemt at Norge skal bidra, sier presseoffiseren.

Siden januar har den norske ubåten KNM "Utvær" vært stasjonert i området, og Norge har tidligere deltatt med tre fregatter og en ubåt i operasjonen.

— Beslutningen om å tilby fire MTB'er er helt i tråd med vår tidligere innsats på dette området, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Norge sender en spesiell enhet som Sjøforsvaret har etablert med tanke på internasjonale oppdrag. Enheten består i dag av 37 befal, 7 matroser og 45 menige. I tillegg må det etableres et støtteapparat på land. Samtlige av de vernepliktige har allerede skrevet under på at de er villige til å delta i operasjoner utenlands.

Lørdag ankommer MTB-ene Haakonsvern fra en øvelse i Nord-Norge. I tiden fremover blir det hektisk aktivitet for å forberede seg til oppdraget i Middelhavet. Dersom alt går etter planen er den norske marinestyrken på plass i Gibraltar i begynnelsen av april.

— Fartøyene vil enten dra ned for egen maskin, sammen med et støtteskip, eller bli lastet om bord på et større kasteskip, forteller kommandørkapten Thom Knustad.

KURS MOT GIBRALTAR: Det er fire MTB'er av Hauk-klassen som skal sendes til Middelhavet i april. Før det skal de trene på Haakonsvern.
FOTO: FORSVARET