Tirsdag formiddag dro både Friluftsetaten, folk fra Østmarkas Venner, pressen og politiet opp i skogen ved Lutvann for å stoppe den varslede aksjonen fra ungdomspolitikerne. Men der ble de lurt trill rundt, forteller leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug. — Ved bommen på veien inn til Lutvann tilspisset det seg til en hissig diskusjon. Både Friluftsetaten og politiet ba demonstrantene legge fra seg motorsagen og øksa de hadde med seg, men de nektet. Etter en del parlamentering, gikk de likevel med på å gi seg, forteller han. Deretter gikk alle en tur inn i skogen for å se på det dødsdømte treet som de nå trodde var reddet. Bare for å oppdage at det 30-40 år gamle treet allerede var hogd ned, dagen i forveien! - Min tillit til Fremskrittspartiet blir ikke større etter dette, sier Saghaug, som straks begynte å kladde en anmeldelse av forholdet. Et annen ungdomsorganisasjon, Unge Høyre, forsøkte imidlertid å gjøre bot på skaden: De plantet et tre der det gamle treet hadde stått, og markerte dermed sitt syn på saken.